ΕΠΣ Π-Λ: Πρόστιμα πέρα από κάθε φαντασία σε Σφακιώτες και Αγιά

1. Ποινή Πενήντα ευρώ (50€)  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 31/14-12-2016  στον εκπρόσωπο του Σωματείου σας ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ «ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΒΛΑΣΣΙΟ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 12η ΑΓΩΝ, «ΘΡΙΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ – ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ»  το Σάββατο 10/12/2016.

2. Ποινή διακόσια ευρώ(200€), αφαίρεση τριών(-3) βαθμών από τον Πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2016-17 και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2) αγωνιστικών ημερών  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 31/14-12-2016 στο Σωματείο σας «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ – ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ»  την  Κυριακή 4/12/2016, 10η αγωνιστική. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ και Άρθρο 28,29)

 

3. Ποινή διακόσια ευρώ(200€), και αποκλεισμό της έδρας σας για χρονικό διάστημα δύο(2) αγωνιστικών ημερών  που επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με το αριθμ. πρακτ. 31/14-12-2016 στο Σωματείο σας «ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ»  την  Κυριακή 4/12/2016, 10η αγωνιστική. (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 15.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παρ.8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ και Άρθρο 28,29)

 

   Επίσης πρέπει να καταβληθούν τα ποσά μέσα σε διάστημα τριάντα(30) ημερών από την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης(άρθρο 29 παρ.1 και 4ε).

  

  4. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας. με  αριθμό Πρακτικού  29/14-12-2016 ο αγώνας της 04/12/2016 «ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ» , ο οποίος αγώνας ΔΙΕΚΟΠΗ με υπαιτιότητα του Φιλοξενούμενου Σωματείου ‘ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ’ πριν την κανονική λήξη του, σύμφωνα με το άρθρο 21 2β του Κ.Α.Π. ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ αυτόν στο αντίπαλο Σωματείο ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ , αφαιρούνται τρείς(3) βαθμοί από τον Βαθμολογικό Πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος 2016-17 καθώς και δύο(2) Βαθμοί από το Πρωτάθλημα που θα συμμετέχει την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018.

Related News

Comments are closed