ΕΠΣ Π-Λ: Ημερομηνίες μετεγγραφικής περιόδου 2020-2021

Σας ανακοινώνουμε τις ημερομηνίες για κάθε είδους μεταβολή της νέας μετεγγραφικής περιόδου 2020 – 2021, οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω :

Related News

Comments are closed