Συνάντηση προέδρου Επιμελητηρίου, Ένωσης Ξενοδόχων, Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ιατρικού συλλόγου για τον Covid-19

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19.
Μετά από πρόκληση τουΠρόεδρου του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σκιαδαρέση Σωτήρη, πραγματοποιήθηκε χθες23/6/2020 συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας κ. Γρηγόρη, το ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευά, τον Πρόεδρο της ΈνωσηςΞενοδόχωνκ. Θερμό και τον Πρόεδρο της Ομoσπονδίας ΣυλλόγωνΕπιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων κ. Γαζή.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα προβλήματα που καλούνται νααντιμετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις αναφορικά με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στη συζήτηση τέθηκανοι ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νησί μας σε περίπτωσηδιαχείρισης ύποπτου κρούσματος Covid-19 στα τουριστικά καταλύματα, όπως ημη ύπαρξη ξενοδοχείου αναφοράς και συγκεκριμένων μέσων μεταφοράς ενδεχόμενου κρούσματος.Μεγάληβαρύτητα δόθηκε επίσης στην έλλειψη ενός μοριακού αναλυτή (PCR) για αξιόπιστα τεστ κορωνοϊού, για να είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Νοσοκομείο Λευκάδας,με απευθείας αποτελέσματα επί τόπου,για περιορισμό των καθυστερήσεων με αποφυγή αποστολής των δειγμάτων στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων και Πάτρας και αποφυγή υποβολής του εξεταζόμενου σε υποχρεωτική καραντίνα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.

Η συζήτηση έκλεισε σε φιλικό κλίμα με πρόθεση εποικοδομητικής και αγαστής συνεργασίας από όλες τις πλευρές.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σωτήρης

Related News

Comments are closed